กรกฎาคม 05 2019
IMG20190705091305

ภาพกิจกรรมโรงเรียนผู้มีอายุยืน ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลนาใหญ่

12096 12097

12125 S__46489603

IMG20190705090855 IMG20190705091522

IMG20190705093248 IMG20190705094306

IMG20190705093911 IMG20190705094300

IMG20190705094539 IMG20190705093212