กรกฎาคม 03 2019
Screenshot (217)

ประกาศผลการดำเนินงานการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Assessment : LPA) รวม ๕ ด้าน ของปี ๒๕๖๐ และ ๒๕๖๑ ที่ผ่านมา

66004819_373633166630527_7306546497930133504_n

66132646_650377958763725_7666262769317969920_n