มิถุนายน 07 2019
62547784_293570348191077_2584627386481901568_n

องค์การบริหารส่วนตำบลนาใหญ่ได้ประชุมประชาคมแผนท้องถิ่นระดับตำบล (๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)

วันนี้ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๒ งานนโยบายและแผน องค์การบริหารส่วนตำบลนาใหญ่ได้ประชุมประชาคมแผนท้องถิ่นระดับตำบล (๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)

61919867_293571471524298_418225562889224192_n 61925678_293571501524295_3366590379594874880_n 61957477_293571248190987_6163111729971593216_n 62106855_293570928191019_993932853374877696_n 62361429_293570381524407_2080829414878216192_n 62547784_293570348191077_2584627386481901568_n