เมษายน 29 2019
Capture.PNG3

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาใหญ่ เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือน มกราคม พ.ศ.2562 ถึง เดือน มีนาคม พ.ศ.2562)

Download (PDF, 492KB)

Download (PDF, 878KB)

Download (PDF, 397KB)