ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างโครงการจ้างเหมาก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาดไม่เกิน 50 คน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/งานก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

Download (PDF, 278KB)