ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการและผลสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ

 ภาพตัวอย่างอาจไม่ขึ้นแ่ต่สามารถคลิก Download ที่อยู่ใต้ภาพเพื่อดูข้อมูลได้

Download (PDF, 2.05MB)