ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการและผลสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ

ภาพตัวอย่างอาจไม่ขึ้นแ่ต่สามารถคลิก Download ที่อยู่ใต้ภาพเพื่อดูข้อมูลได้

 

Download (PDF, 9.06MB)