ถาม: องค์การบริหารส่วนตำบลนาใหญ่ เปิดทำการกี่โมงคะ

ตอบ: เวลา 8:30น. ถึง 16.30น.

ตอบ ออกไม่เกินวันที่ 3 ของทุกเดือน

ถาม  ประกาศงานหรือยัง